Zadkine Startcollege is gezond!

Zadkine Startcollege heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald. Tijdens de feestelijke opening van de tuin werd het vignet uitgereikt. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vindt.

Zadkine Startcollege is gezond!

Vignet Gezonde School

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt Zadkine Startcollege voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. “Door het vignet krijgt de school erkenning voor haar structurele werk aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen en medewerkers”, aldus een trotse Mike Herni, teamleider van Zadkine Startcollege.

Gezond Schoolplein

Jantje Beton, IVN, het RIVM Centrum Gezond Leven, de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad helpen tot eind 2016 in totaal zeventig scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs met de realisatie van een Gezond Schoolplein. Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Dit is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Zadkine Startcollege is daarom blij dat zij werd geselecteerd.

Feestelijke opening tuin

In samenwerking met buurtbewoners en studenten is vorig jaar een ontwerp voor de tuin gemaakt. Op 17 mei jl. werd de tuin van Zadkine Startcollege locatie Frankendaal feestelijk geopend.

Zadkine Startcollege is gezond!
Zadkine Startcollege is gezond!
Zadkine Startcollege is gezond!
Zadkine Startcollege is gezond!
Zadkine Startcollege is gezond!
Zadkine Startcollege is gezond!
Wij gaan verder dan alleen opleiden!
Ga naar: Home - Startcollege