Speaking Minds: Zadkine studenten denken mee over armoedebeleid

25 eerstejaars studenten Zadkine Sociaal werk denken mee over armoede- en schulddienstverleningsbeleid en presenteerden hun aanbevelingen afgelopen maandag 22 mei aan wethouder Maarten Struijvenberg en staatssecretaris Klijnsma.

Speaking Minds: Zadkine studenten denken mee over armoedebeleid

Het is de taak van de gemeente om een effectief armoedebeleid te ontwikkelen. Gemeente Rotterdam vindt het daarbij belangrijk dat de ervaringen van jongeren die met armoede te maken hebben worden meegenomen. Om dit te realiseren heeft gemeente Rotterdam met Save the Children samengewerkt om een brug te slaan tussen jongeren en gemeenten, in het project ‘Speaking Minds’.

Adviezen en aanbevelingen
Na 9 bijeenkomsten presenteerden de Sociaal werk-studenten op maandag 22 mei hun advies. Het betreft een groep kritische studenten waarvan een aantal al ervaring heeft met schuldenproblematiek.

De gemeente Rotterdam is heel blij met de inzet en betrokkenheid die de studenten tijdens het traject hebben laten zien. Speaking Minds heeft de gemeente nieuwe inzichten en aanknopingspunten gegeven om bijvoorbeeld kritisch naar haar eigen digitale dienstverlening te kijken. De bevindingen wanneer het gaat om de toegang tot schulddienstverlening zijn heel herkenbaar en bevestigen de nut en de noodzaak van het uitvoeringsplan ‘Samenhang schulddienstverlening’ en de acties die zijn benoemd op dit onderwerp in het programma ‘Elke jongere telt’.

Vooral het advies om meer in te zetten op digitale voorlichting kwam veel naar voren. Jongeren zouden direct vanaf de homepage van de gemeente doorverwezen willen worden naar een pagina over schulden met een leuke, vrolijke knop waar zelfs jongeren die geen schulden hebben op zouden willen klikken.

Speaking Minds
Speaking Minds is een initiatief van Save the Children, Defence for Children en Stimulansz. In het kader van Speaking Minds worden jongeren en beleidsmedewerkers aan elkaar gekoppeld om op die manier jongeren meer inspraak te geven in het armoede- en schulddienstverleningsbeleid. Rotterdam is de tweede gemeente die meedoet aan Speaking Minds.

Speaking Minds geeft jongeren die in armoede opgroeien een stem. Zij denken, doen en beslissen mee over het gemeentelijk armoedebeleid. De ‘jongerendenktank’ buigt zich over concrete vraagstukken die te maken hebben met armoede en sociale uitsluiting. De adviezen en inzichten van jongeren geven de gemeente de kans beleid te maken dat beter aansluit bij de doelgroep en dus meer resultaat oplevert.

Student Zadkine College: 'Het is belangrijk dat we gehoord worden en dat er wordt gekeken naar de persoon die je voor je hebt. Niet iedereen wil een uitkering.'

Maarten Struijvenberg - Wethouder werkgelegenheid en economie: 'Samen met de jongeren die het advies hebben gegeven willen we gaan kijken hoe we het beleid kunnen aanpassen.'

Speaking Minds: Zadkine studenten denken mee over armoedebeleid
Speaking Minds: Zadkine studenten denken mee over armoedebeleid
Speaking Minds: Zadkine studenten denken mee over armoedebeleid
Het is belangrijk dat we gehoord worden en dat er wordt gekeken naar de persoon die je voor je hebt.
Ga naar: Home - Welzijn & Sport

Relevante opleidingen