Maak kennis met mediawerf: een mediastudio voor kennis en praktijk!

Mediawerf: een introductie

In 2009 en 2010 heeft The Patching Zone, in opdracht van Pact op Zuid Rotterdam, twee projecten gerealiseerd met jonge schoolverlaters, te weten Go-for-IT! en Big South Lab.

Naar aanleiding van deze projecten ontstond bij de opdrachtgever, partners en de jongeren uit de buurt de behoefte om onze onderwerpen en werkwijze een blijvender karakter te geven . Zadkine Zuid (Technische beroepsonderwijs voor onder ander ICT, Human Technology en Bouwkunde) werkt voortdurend aan educatieve innovatie om jongeren te blijven motiveren, zodat ze de school niet voortijdig verlaten en, misschien nog wel belangrijker, Zadkine richt zich sterk op de praktijk. Deze twee partijen zijn beide betrokken bij het leggen van de fundering voor Mediawerf. In de Mediawerf zal de methode van The Patching Zone verder ontwikkeld en verankerd worden in het praktijkdeel en het beroepsonderwijs met de intentie dat het project voortduurt bij Zadkine Zuid EN dat studenten gemotiveerd raken om creatieve mediaprojecten te ontwikkelen die dicht bij hun eigen ervaringen liggen en daarmee goed voorbereid zijn op de praktijk.

De kern van Mediawerf zijn creatieve mediatrainingen en leerlingwezen voor jongeren die een sociale achterstand hebben op zowel de arbeidsmarkt als het onderwijs. Wij concentreren ons op mediakennis in combinatie met technische wetenschap en andere 'harde' technieken om interactieve installaties in de openbare ruimte te maken. Deze training wordt door The Patching Zone gegeven in nauwe samenwerking met docenten van Zadkine Zuid (studie ICT en Technologie), Nieuwe Kans en andere lokale organisaties. De jongeren die we willen bereiken vormen een harde kern van schoolverlaters (± 75), studenten uit het technische beroepsonderwijs en jongeren die in de buurt van het Zuidplein wonen.

Mediawerf is een aanvulling op bestaande cursussen die zich richten op vroegtijdig schoolverlaters en studenten die het risico lopen af te haken. Het doel van dit project is tweeledig: 1, het afronden van de juiste training en 2, de kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt vergroten. De projectpartners houden rekening met de mogelijkheid voor (nationale) samenwerking met ander beroepsonderwijs.

De eerste opdracht: Streetwise Billboards

Streetwise Billboards is de eerste opdracht in Mediawerf. In dit project onderzoeken we hoe stedelijke ontmoetingen tussen mensen tot stand komen en wat de rol van mediakanalen is in deze sociale interactiepatronen. Draagbare en online technieken zoals smartphones, tablets en andere apparaten bieden jongeren steeds meer nieuwe mogelijkheden om met elkaar te communiceren. Hiermee vertellen ze hun eigen verhaal die ze direct met elkaar delen. Hoe verhoudt het online gedrag en het fysieke leven zich tot elkaar in deze omgeving? Met Streetwise Billboards willen we zichtbaar maken hoe dat alles in de praktijk werkt voor jongeren op het Zuidplein in Rotterdam Zuid.

Klik hier om de website te bezoeken

Ga naar: Home - Techniek