Jaarafsluiting Leisure in Zadkine Centrum

Aanstaande vrijdag sluiten studenten van de opleiding Leisure & Hospitality bij Zadkine Centrum het kalenderjaar af met een gezellig kerstontbijt. Een mooi moment om terug te blikken op het huidige schooljaar.

Wat hebben de studenten Leisure allemaal al gedaan dit schooljaar? Om de twee weken organiseren studenten van klas L1A (onze eerstejaars studenten) een sportles over een recreatieve sport. De sporten voetbal en handbal zijn al georganiseerd. In het nieuwe jaar komen volleybal en unihockey nog aan bod. Ook onze tweedejaars studenten uit klas L2A zijn bezig met het organiseren van sportieve activiteiten. Bij en in samenwerking met Outdoor Valley organiseren zij een sportdag voor de studenten van onze opleiding.

Ook Sinterklaas is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Studenten van klas L2A hebben activiteiten, eten en drinken en een meeleeftheater georganiseerd. Zij hebben het draaiboek gemaakt en onze eerstejaars studenten hebben meegeholpen bij de uitvoering en begeleiding van de activiteit. Onze eerste- en tweedejaars studenten worden hierbij aangestuurd door onze derdejaars studenten uit klas L3A. Zij studeren voor aankomend leidinggevende in de recreatiebranche.

De eerstejaars studenten zijn op dit moment bezig met een creatief project waarbij ze leren om een knutselactiviteit te ontwikkelen. Om inspiratie op te doen hebben wij afgelopen maandag een bezoek gebracht aan SCRAP. SCRAP is een winkel en workshopruimte waar kosteloze materialen gebruikt kunnen worden voor creatieve doeleinden. De studenten hebben mooie knutsels gemaakt.

Tot slot hebben de tweedejaars studenten vandaag voor onze derdejaars studenten een natuurgerichte activiteit georganiseerd op het Van Brienenoordeiland. In de vroege morgen hebben we uitleg gekregen over de geschiedenis van het eiland en hebben we Schotse Hooglanders in het wild gezien. De activiteit werd afgesloten met een quiz.

In het nieuwe kalenderjaar staat onze studenten nog een voorjaarsactiviteit, sportdag, cultuuractiviteit en een bezoek aan een bungalowpark te wachten. Daarna gaan alle studenten op stage.

Namens de studenten en docenten van de opleiding Leisure wensen wij iedereen fijne feestdagen en een leerzaam 2013 toe!

Jaarafsluiting Leisure in Zadkine Centrum
Jaarafsluiting Leisure in Zadkine Centrum
Jaarafsluiting Leisure in Zadkine Centrum
Jaarafsluiting Leisure in Zadkine Centrum