Intake Secretariële Beroepen

Op donderdag 6 juni 2013 vond er een intakebijeenkomst plaats voor Secretariële beroepen. Om half 3 moesten de belangstellenden aanwezig zijn bij Zadkine, locatie Benthemstraat, op de achtste verdieping. Het team bestond uit een groep studenten van de opleiding zelf die alles hadden voorbereid en klaargezet en uit een aantal docenten waarvan één docent een presentatie hield over de gehele opleiding en het programma van de middag. De rest van de docenten hebben gesprekken gevoerd. De intake verliep anders dan dat wij gewend waren.

Intake Secretariële Beroepen

Bij ons was er vooraf een toets en door middel van je score werd je opgeroepen voor een intakegesprek. Dat werd gehouden met één docent.Nu was er een opdracht, zodat de studenten kennis konden maken met de opleiding zelf en zo een beeld over de opleiding kregen. Daarna volgde er een gesprek met één docent, een huidige student en meerdere toekomstige studenten. Na het gesprek werd  meteen verteld of je bent aangenomen.De middag verliep goed en was zeer geslaagd.

Op de foto zien jullie de studenten die naast ons voor een geslaagde organisatie van de middag hebben gezorgd. Organiseren is namelijk erg belangrijk in ons toekomstige beroep!

Cheyenne Wallerlei, Isabella Cavala, Selin Arslanbas
Studenten Secretariële beroepen, locatie Centrum
 

Intake Secretariële Beroepen
Intake Secretariële Beroepen