Financiële opleiding in nieuw jasje dat past bij de huidige arbeidsmarkt

De opleiding Financieel administratieve beroepen wordt in een nieuw jasje gestoken. Dat is nodig omdat de beroepspraktijk flink verandert. Een boekhouder is al lang niet meer iemand die alleen gegevens inboekt. Door het controleren, analyseren en rapporteren van financiële gegevens houdt hij/zij een bedrijf gezond. Verantwoordelijk werk waar deze vernieuwde opleiding goed op aansluit.

Financiële opleiding in nieuw jasje dat past bij de huidige arbeidsmarkt

Het beroep verandert
Sido Silvius kan er kort over zijn. Het vak waar hij voor opleidt, is sterk veranderd sinds de tijd dat hij nog in de schoolbanken zat. “Toen lag de nadruk nog vooral op het inboeken van gegevens”, aldus de kerndocent van de opleiding. “Maar vanwege automatisering zijn deze werkzaamheden grotendeels komen te vervallen.”

“Sommige mensen denken daarom dat het beroep langzaam uitsterft”, vervolgt hij. “Maar dat is onzin. Er is juist volop werk. Alleen ligt de nadruk nu meer op het controleren, analyseren en rapporteren van financiële gegevens. Je kunt dus zeggen dat een toekomstige boekhouder er alleen maar méér taken en verantwoordelijkheid heeft bijgekregen. Meer dan ooit zorgen ze ervoor dat een bedrijf financieel gezond is én blijft. Bijvoorbeeld door voortijdig te signaleren dat er iets fout gaat.”

Zadkine speelt hierop in door studenten beter voor te bereiden op de veranderende inhoud van functies binnen de financiële beroepen. Onder andere door meer in te zetten op de zogenoemde ‘21st century skills’, dé vaardigheden die studenten later nodig hebben om succesvol te zijn. Ron Blommers, hoofd van het ontwikkeltraject, legt het zo uit: “Weten hoe je een correcte boekhouding bijhoudt, was lange tijd de basis. Maar tegenwoordig gaat het steeds meer om het interpreteren van die cijfers. Het inboeken van facturen gaat automatisch, maar er is nog steeds iemand nodig die controleert of dit juist gaat en eventuele fouten herstelt. Behalve kennis heb je hier vaardigheden voor nodig die voorheen enkel van hbo’ers werden verlangd. Met andere woorden, nu vanwege automatisering veel ‘eenvoudig werk’ verdwijnt, moeten ook mbo’ers aan een steeds hoger denk- en werkniveau voldoen.”

Vernieuwde opleiding
Om die omschakeling te maken, heeft Zadkine de lesstof flink onder de loep genomen. Een voordeel van de opleiding nieuwe stijl is dat deze veel praktischer is ingestoken dan voorheen. Blommers daarover: “In plaats van schools theorielessen geven, kijken we veel meer naar wat studenten nodig hebben om succesvol te kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Stages zijn daar natuurlijk het middel voor. Maar ook op school besteden we al veel aandacht aan de beroepspraktijk door allerlei simulaties.”

“Ook de afzonderlijke vakken sluiten beter op elkaar aan. Nederlands bijvoorbeeld is zo’n vak waar veel studenten niet van snappen dat het belangrijk is. Maar om bij een bedrijf binnen te komen, helpt het wel om een sollicitatiebrief in foutloos Nederlands te schrijven. Of om een deugdelijk rapport te kunnen schrijven. Dit leer je tijdens je opleiding, waardoor je kansen op de arbeidsmarkt toenemen.”

Sprintopleiding
“Ook zetten we meer in op maatwerk voor de individuele student. Voorheen stoomden we een hele klas klaar voor hun tentamen of examen. Maar voor sommige excellente studenten leverde deze aanpak onnodige vertraging op. Door beter te kijken naar de individuele prestaties van studenten, willen we hen de mogelijkheid bieden sneller de eindstreep te halen.”

“Om dezelfde reden bieden we voortaan ook een sprinttraject aan”, vertelt Blommers enthousiast. Het sprinttraject maakt het mogelijk om bijvoorbeeld in twee jaar een niveau 4-diploma te behalen. Dit kan aantrekkelijk zijn, wanneer je wilt doorstromen naar het hbo (2-jarige Associate degree of 4-jarige Bachelor). Ook voor havisten kan een sprinttraject aantrekkelijk zijn. Mocht je onverhoopt uitvallen op het hbo, dan kun je terugvallen op je mbo-diploma en werk zoeken. Vanaf september 2016 krijgen leerlingen een gedegen intake, waardoor ze worden ingeschreven op het meest passende traject: niveau 3, niveau 4 of versneld. We willen iedereen de best mogelijke kans op succes geven.

Sprintopleiding is maatwerk
Een opleiding op niveau 3 of 4 duurt maximaal 3 jaar. Denk jij dat je ervoor in aanmerking komt om de opleiding Financieel administratieve beroepen versneld te doen? Vraag ons dan naar de mogelijkheden.

Meer informatie
Lees meer over de opleiding Financieel administratieve beroepen.

Relevante opleidingen