Even voorstellen

Hallo allemaal,

Ik ben Esther, bijna 17 jaar en ik volg dit schooljaar de opleiding Verpleegkunde bij Zadkine, locatie West. Volgend jaar ga ik een andere opleiding volgen, namelijk Redactioneel medewerker op het Grafisch Lyceum Rotterdam

Even voorstellen

Ik wil deze opleiding al sinds 3 mavo volgen, maar de toelatingseisen zijn erg streng op het Grafisch Lyceum. Ik durfde de gok niet te nemen en ben verpleegkunde, mijn tweede keus gaan volgen. Om deze reden loop ik dit jaar geen stage voor verpleegkunde, en is er naar en alternatieve tijdsbesteding gezocht in het kader van mijn toekomstige opleiding. Ik loop nu één dag in de week stage bij de afdeling Marketing & Communicatie op de Marten Meesweg en één dag in de week werk ik op locatie West.

Ik werk veel aan het blog van Zadkine, ik schrijf teksten, maak filmpjes en houd interviews met studenten van de verschillende opleidingen. Voor de interviews reis ik alle locaties van Zadkine af, om per opleiding twee studenten te interviewen over hun opleiding en alle andere activiteiten die rond de opleiding plaatsvinden ( stage e.d.). Ik vind het erg leuk dat ik nu al op deze manier een beetje de sfeer kan proeven van mijn toekomstige opleiding/beroep en dat ik op deze manier al een beetje kan oefenen in de vaardigheden die daar bij horen.