Een update van project Packaging

Sinds het laatste bericht is het team nog een beetje compacter geworden. Devilon gaat trouwen en twee maanden(!) op huwlijksreis.
Met het packageteam zijn we verder de afgelopen weken druk geweest met het maken van packages voor de nieuwe Windows 7 omgeving. Dit zijn er nog niet zo heel veel. Om er voor te zorgen dat we alle applicaties beschikbaar kunnen maken op de nieuwe omgeving moet er dus nog heel veel gebeuren. De ICT afdeling van Zadkine heeft aan alle afdelingen gevraagd programma's aan te leveren die mee moeten naar de nieuwe omgeving. Dit blijkt voor de afdelingen van Zadkine toch een lastige klus. Het kan zijn dat via mail en telefoon de taal van ICT en de taal van onderwijs niet het zelfde is en er dus gewoon misverstanden zijn over wat er nu moet gebeuren.
Het zou jammer zijn als we straks allemaal snelle machines hebben maar geen programma's om mee te werken! Om dit op te lossen gaan we de komende weken op bezoek bij de afdelingen van Zadkine.
We hebben een presentatie gemaakt waarin we uitleggen hoe docenten ons kunnen helpen met het aanleveren van de applicaties voor Windows7. En natuurlijk geven wij ook aan hoe wij ze kunnen helpen.
We hebben veel zin om met lekker tempo onze bijdrage te leveren aan een snelle uitrol van de nieuwe werkplekken!

Blijf ons volgen!