Dennis Meulemans loopt stage op De Rotterdam

Dennis Meulemans, student Kok bij Zadkine Horecavakopleidingen, werkt als stagiair in de keuken van het voormalig stoomschip De Rotterdam.
Hij vertelt hoe hij er is gekomen en wat zijn werkzaamheden inhouden.