Charlotte vertelt over het bezoek van de wethouder

Donderdag 17 januari kregen wij een gastles over de schuldhulpverlening in Rotterdam van de wethouder, de heer Florijn. Hij besprak interessante onderwerpen zoals: • De schuldenproblematiek in Rotterdam; • Het feit dat in Rotterdam relatief veel jongeren in financiële problemen komen en de oorzaken daarvan; • Welke diensten biedt de Gemeente op het vlak van schuldhulpverlening; • Waarom zowel volwassenen als jongeren met schulden vaak dieper in de problemen raken; • De raakvlakken met het Zadkine Fonds.

De heer Florijn legde het ons allemaal heel duidelijk uit en zorgde ervoor dat wij er ook met alle aandacht naar luisterden. Hij vroeg ons of wij al kennis hadden over dit onderwerp en wat onze visie daarover was. Vervolgens legde hij ons uit wat je kan doen en wat er te wachten staat als je financiële problemen krijgt.

Aan het einde van de les overhandigde de heer Florijn aan de Zadkine Fonds een cheque ter waarde van €1.000,- die door verschillende bedrijven werd geschonken. Het was een zeer interessante les en hebben er zeker veel van geleerd.

Charlotte Da Silva Lobo JM1B