Betrokken voelen bij de opleiding

Met veel enthousiasme volgt Medina de opleiding Onderwijsassistent op het Benthemplein. Medina pakt haar studie serieus op en zet zich graag in voor haar school. Ze is klassenvertegenwoordiger van OA1c en is vanuit deze taak gevraagd om deel te nemen aan de panelgesprekken met de directie. Medina wil meer doen en besluit om zich nog meer in te zetten voor haar opleiding.

Betrokken voelen bij de opleiding

Tijdens de infodag in november ziet ze dat studenten van andere opleidingen mee helpen bij de organisatie en de voorlichting. Dit wekt haar enthousiasme om mee te helpen tijdens de Open dagen. Ze bespreekt  dit met haar klasgenoten. Die reageren niet enthousiast op het voorstel om mee te helpen tijdens de Open dagen. Desondanks lukte het Medina om twee klasgenoten mee te krijgen. Achteraf hebben de twee klasgenoten het juist leuk gevonden om voorlichting te geven over hun opleiding.

Om deel te kunnen nemen aan de panelgesprekken en om zich zelf voor te bereiden, ontvangt ze een lijst met 200 vragen. Deze vragen gaan over verschillende onderwerpen, maar deze lange lijst vindt ze veel te lang. Medina kort de lijst in tot 30 vragen, waarmee zij naar haar klas gaat om te vragen aan haar klasgenoten hoe zij tegen de verschillende evaluatie onderwerpen aankijken. Haar klas klaagt natuurlijk wel over de lift, het gebouw, het te veel aan lessen en dat je een 5,5 niet eens mag herkansen.

Ondanks dat haar klas zegt dat er toch niets verandert, blijft Medina in gesprek met de docenten en haar klasgenoten. Zij is stellig van mening en zegt: ”Het levert altijd wat op! Je moet doen wat je kunt. De teamleider luistert naar je. En tijdens panelgesprekken draait het juist om de mening van studenten.”
“Eigenlijk”, geeft Medina toe, “moet ik vaker met de teamleider praten over dingen die beter kunnen. Nou, in ieder geval heb ik de vragenlijst ingekort en besproken met mijn klas, want ik ben  hun klassenvertegenwoordiger en moet ik, voordat zo’n panelgesprek plaatsvindt, weten hoe mijn klasgenoten over bepaalde zaken van hun opleiding denken.”

Medina voelt zich graag betrokken bij de organisatie van het onderwijs. Eigenlijk wil ze nog niet veel kwijt over haar toekomstplannen en toekomstige opleiding, maar ze weet al heel goed waar ze over een paar jaar gaat studeren. “Maar schrijf dat nog maar niet op”, zegt ze bescheiden. “Ik heb wel een bepaalde passie voor onderwijs. Het onderwijs moet je kunnen verbeteren,” aldus Medina.

Haar grote wens is om actief te worden in de studentenraad van Zadkine.

Ik heb wel een bepaalde passie voor het onderwijs
Ga naar: Home - Welzijn & Sport