Stage lopen bij Stadstoezicht? Studenten vertellen

Sinds september 2011 lopen Zadkine stagiaires van de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) hun praktijkstage bij Stadstoezicht.
Bekijk kort het filmpje over hoe een stage bij Stadstoezicht eruit ziet en wat de studenten hiervan vinden!

De stages zijn een succes en inmiddels is ook politie aangehaakt. Door de kennisdeling tussen Stadstoezicht, Politie Rotterdam-Rijnmond en Zadkine is een innovatief opleidingstraject ontstaan voor de stadswachten en agenten van de toekomst. Tijdens de tweejarige MBO-3 opleiding loop je als Zadkine student vier keer stage. Twee keer bij politie en twee keer bij Stadstoezicht.


Aansluiting op de politieacademie
Een nieuwe ontwikkeling is de mogelijkheid voor de student om tijdens het tweede jaar naast de HTV-opleiding te starten met vakken die gegeven worden op de politieacademie. Dit kan alleen wanneer Stadstoezicht en politie na het eerste jaar voldoende potentie in je zien. Het voordeel voor de student is dat na het volgen van de extra vakken en na afronding van de HTV-opleiding je sneller op de politieacademie mag doorlopen. Namelijk twee jaar en niet drie jaar.


Nieuwschierig geworden? Kijk dan snel voor meer informatie over de Zadkine opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (niveau 3) op: http://www.zadkine.nl/StuderenBijZadkine/Studiewijzer/Handhaver%20toezicht%20en%20veiligheid%20inclusief%20brugjaar%20Politie.aspx !